แนะนำอุปกรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

缝制车间

เครื่องควิลท์อัตโนมัติ

自动运模机

เครื่องสแลทติ้งอัตโนมัติ

自动拖布机

เครื่องบรรจุลงอัตโนมัติ

自动充绒机

เครื่องตัดอัตโนมัติ

自动裁剪机

เครื่องกดความร้อน

压烫机

เครื่องหลอมรวม

粘衬机