Suxing Century Apparel Co., Ltd. ตั้งอยู่ในเมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน เป็นองค์กรแห่งการบูรณาการการผลิตและการค้าเข้าด้วยกันก่อตั้งขึ้นในปี 1992 และบริษัทสาขาที่มีตัวแทนมากที่สุดมีดังนี้: Changzhou City Suxing Garment Co.บริษัท หูเป่ย์ ซูซิง การ์เม้นท์ จำกัด …