Suxing Century Apparel Co., Ltd. ตั้งอยู่ในเมืองฉางโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน เป็นองค์กรที่รวมการผลิตและการค้าเข้าด้วยกันก่อตั้งขึ้นในปี 1992 และบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนมากที่สุดมีดังนี้: Changzhou City Suxing Garment Co.บจก. หูเป่ย์ ซูซิง การ์เม้นท์ บจก. …